Finansowanie organizacji pozarządowych (NGO) w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnym świecie 5
1.1. Trzecie sektor – co to jest? 5
1.2. Funkcje organizacji 11
Rozdział II. Finansowanie NGO 19
2.1. Sposoby finansowania 19
2.1.1. Składki członkowskie 19
2.1.2. Spadki i zapisy 20
2.1.3.Darowizny 20
2.1.4. Sponsoring 20
2.1.5. Zbiórki publiczne 21
2.1.6. Działalność gospodarcza 21
2.1.7. Dotacje, dofinansowania 21
2.2. Współpraca pomiędzy sektorami 23
2.2.1. Darowizny 26
2.2.2. 1% 26
2.2.3. Filantropia 27
2.3. Dotacje z Unii Europejskiej 28
2.3.1. Fundusze inwestycyjne 28
2.3.2. Dotacje społeczne 29
2.4. Usługi bankowe dla NGO 31
Rozdział III. NGO w Polsce 33
3.1. Liczba NGO w Polsce 33
3.2. Rozkład terytorialny NGO 34
3.3. Dynamika powstawania organizacji NGO 37
3.4. Pola działania 43
Rozdział IV. ZHP jako NGO 46
4.1. Informuje ogólne 46
4.2. Cele statutowe 47
4.3. Rodzaje działalności 49
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69