Finansowanie jednostek budżetowych

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Rachunkowość budżetowa
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Rozdział II. Zasady pozyskiwania bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostki budżetowej
2.1. Dochody własne jednostek budżetowych
2.2. Subwencje
2.3. Dotacje celowe
2.4. Kredyty i pożyczki