Firma leasingowa – jako przedsiębiorstwo sieciowe

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota leasingu 5
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 5
1.1.1. Początki leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 9
1.2. Istota leasingu 13

Rozdział II. Charakterystyka leasingu 25
2.1. Ogólna charakterystyka leasingu 25
2.1.1. Leasing operacyjny 25
2.1.2. Funkcje leasingu operacyjnego 31
2.1.3. Leasing finansowy 32
2.1.4. Ograniczenia prawne umowy leasingu 36
2.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 39
2.2.1. Uregulowania polskie 39
2.2.2. Uregulowania konwencji Unidroit 40

Rozdział III. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki 43
3.1. Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji 43
3.1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 43
3.1.2. Klasyfikacja umów leasingu 47
3.2. Analiza porównawcza pomiędzy leasingiem a kredytem 50
3.3. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług firm finansowania inwestycji za pomocą leasingu przy wykorzystaniu analizy finansowej 52
3.4. Aspekt finansowy od strony finansującego – pozyskiwanie przez firmę leasingową finansowania pozwalającego prowadzić jej działalność 56
3.4.1. Kredyty 56
3.4.2. Emisje papierów dłużnych 57
3.4.3. Sekurytyzacja i sprzedaż wierzytelności 58

Rozdział IV. Przedsiębiorstwo sieciowe 61
4.1. Pojęcie organizacji sieciowych 61
4.2. Formy organizacji sieciowych 72
4.2.1. Sieć przedsiębiorstw 72
4.2.2. Organizacja wirtualna 73
4.2.3. Kontrakt/alians strategiczny 75
4.2.3. Franchising 78
4.2.4. Outsourcing i inne 81

Rozdział V. „BRE LEASING” jako przedsiębiorstwo sieciowe, jeden z podmiotów infrastruktury finansowej 83
5.1. Podstawowe dane firmy 83
5.2. Warunki współpracy 85
5.3. Leasing przez Internet 85
5.4. Finansowanie ruchomych środków trwałych 86
5.5. Oferta i warunki umów leasingowych oraz pakiet BREL UNIA 87
5.6. Warunki finansowania i zalety „BRE LEASING” 88

Zakończenie 93

Bibliografia 95

Spis rysunków 100