Europejski a polski system rachunkowości w gospodarce

Wstęp

Rozdział I. Istota i zakres rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje i cele rachunkowości
1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

Rozdział II. Polski system rachunkowości
2.1. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości
2.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego
2.3. Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych

Rozdział III. Organizacyjno – prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
3.1. Istota standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
3.2. Charakterystyka organizacji zrzeszających księgowych w wybranych krajach
3.3. Regulacje w zakresie wykonywania zawodów księgowych w Unii Europejskiej

Rozdział IV. Istota systemu rachunkowości Unii Europejskiej
4.1. System rachunkowości Unii Europejskiej
4.2. Rachunkowość memoriałowa ABAC
4.3. Odczytywanie rocznych sprawozdań finansowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel