Dochody budżetowe samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Kolno

Wstęp

I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.
4.1. Ustrojowa pozycja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
4.2. Zadania gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
4.3. Samodzielność finansowa polskich gmin.

II. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
1. Pojęcie i istota budżetu gminy.
2. Podstawowe funkcje budżetu gminy.
3. Zasady budżetowe.
4. Struktura budżetu gminy.

III. Charakterystyka dochodów budżetowych gmin w Polsce.
1. Dochody gmin w Polsce.
1.1. Dochody własne.
1.2. Subwencje i dotacje celowe.
2. Struktura dochodów budżetowych gmin w Polsce.

IV. Kształtowanie się dochodów budżetowych gminy Kolno.
1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Kolno.
2. Struktura dochodów budżetowych w gminie Kolno.
2.1. Dochody własne gminy Kolno.
2.2. Subwencje i dotacje celowe gminy Kolno.

Zakończenie
Bibliografia