Determinanty rynku tytoniowego w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka badań rynku 5
1. Funkcjonowanie rynku 6
2. Obszary i metody badań rynkowych 11
2.1. Analiza równowagi i elastyczności 13
2.2. Analiza tendencji rozwojowej rynku 14
2.3. Analiza pojemności i chłonności rynku 14
3. Segmentacja i selektywność rynku 15
Rozdział II. Funkcjonowanie rynku tytoniowego przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 22
1. Charakterystyka producentów działających na rynku polskim 29
2. Kurczenie się rynku tytoniowego 35
3. Działania marketingowe producentów tytoniowych 38
Rozdział III. Organizacja rynku tytoniowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 43
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 49
1.1. Grupy producentów surowca tytoniowego 49
1.2. Przedsiębiorcy dokonujący pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego 50
2. Mechanizm regulacji rynku – kwotowanie produkcji surowca tytoniowego 50
3. Wsparcie finansowe sektora surowca tytoniowego w Polsce 51
Rozdział IV. Kierunki zmian na rynku tytoniu w Polsce 55
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 61
2. Podstawa do zmian w funkcjonowaniu rynku surowca tytoniowego 62
2.1. Rejestr producentów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego 62
2.2. Umowy na uprawę tytoniu 64
2.3. Płatności dla producentów surowca tytoniowego 64
3. Reforma rynku surowca tytoniowego w UE 66
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis wykresów 74
Załączniki 75