Dojrzałość szkolna

Wstęp 3

Rozdział I. Przedszkole 5
1.1. Cele i zadania wychowawcze wychowawcy 5
1.2. Funkcje przedszkola 10
1.3. Zakres wychowania przedszkolnego 12
1.4. Metody i formy pracy w przedszkolu 26

Rozdział II. Dojrzałość szkolna 28
2.1. Pojęcie dojrzałości szkolnej 28
2.2. Obszary dojrzałości szkolnej 32
2.2.1. Dojrzałość umysłowa (wskaźniki) 34
2.2.2. Dojrzałość edukacji społecznej 37
2.2.3. Dojrzałość fizyczna 40

Rozdział III. Metodologia badań 45
3.1. Cel i problemy badawcze 46
3.2. Techniki i metody badawcze 49
3.3. Teren i charakterystyka osób objętych badaniem 51

Rozdział IV. Poziom dojrzałości szkolnej – wyniki badań własnych 53
4.1. Środowisko przedszkolne a dojrzałość szkolna 53
4.2. Badanie dojrzałości emocjonalno-społecznej i intelektualnej 56

Wnioski 65

Bibliografia 70

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Spis wykresów 76

Załącznik 77