Kontrola administracyjna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp 2
Rozdział I. Istota prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 4
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 4
1.2. Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw 9
1.3. Pojęcie i zasady działalności gospodarczej 19
1.4. Ograniczenia w podejmowaniu działalności gospodarczej 22
Rozdział II. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 26
2.1. Pojęcie administracji 26
2.2. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Europie 32
2.3. Rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa w Polsce 36
Rozdział III. Kontrola administracyjna w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 46
3.1. Kontrola wewnętrzna 46
3.2. Kontrola społeczna 48
3.3. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli 51
3.4. Kontrola sądowa 54
3.5. Kontrola prokuratorska 57
3.6. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich 58
3.7. Kontrola ZUS 60
3.8. Kontrola skarbowa 64
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 75