Deklarowane zachowania społeczno-moralne dzieci 6 i 9 letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Wychowanie – istota pojęcia 3
1.1. Czym jest wychowanie? 3
1.2. Cele wychowania 11
1.3. Wartości w wychowaniu 25
1.4. Rola wartości w wychowaniu 30

Rozdział II. Teorie rozwoju moralnego 33
2.1. Teorie wychowania 33
2.1.1. Ambiwalencja – kulturowy kontekst wychowania 38
2.1.2. Decentracja – społeczny kontekst wychowania 40
2.1.3. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania 42
2.2. Istota teorii Kohlberga 47

Rozdział III. „Moralność” dzieci 6 i 9 letnich 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych 50
3.2. Życie społeczne i uczenie się ról społecznych 54
3.3. Rozwój moralny 56
3.4. Dążenie do realizacji ważnych celów 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68