Czynniki determinujące rozwój agroturystyki

Wstęp 2

Rozdział I. Czynniki determinujące rozwój agroturystyki 4
1.1. Istota i cele agroturystyki 4
1.2. Rozwój agroturystyki w Polsce i na świecie 14
1.3. Warunki tworzenia gospodarstw agroturystycznych 20
1.4. Czynniki rynkowe determinujące agroturystykę 27
1.5. Przedsiębiorczość lokalna warunkująca rozwój usług agroturystycznych 31

Rozdział II. Charakterystyka rozwoju turystyki w powiecie kamiennogórskim 34
2.1. Położenie i ogólna charakterystyka powiatu kamiennogórskiego 34
2.2. Walory turystyczne powiatu 39
2.3. Stan zagospodarowania turystycznego 41
2.4. Ruch turystyczny i jego struktura w badanym powiecie 42
2.5. Zróżnicowanie przestrzenne funkcji turystycznej i formy turystyki uprawiane w powiecie kamiennogórskim 44
2.6. Kierunki rozwoju turystyki w powiecie 46

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw agroturystycznych – analiza badań własnych 53
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstw agroturystycznych, działających w powiecie kamiennogórskim 53
3.2. Oferta i promocja 58
3.3. Bariery rozwoju agroturystyki i ekoturystyki w powiecie kamiennogórskim 62
3.4. Metodologia badań 63
3.5. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 65
3.6. Wnioski z badań 77

Zakończenie 79
Spis rysunków 81
Spis zdjęć 82
Spis tabel 83
Aneks 84
Spis literatury 90