Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka dziecka sześcioletniego
1.1. Sześciolatek w przedszkolu – okres przejściowy (charakterystyka)
1.2. Działanie spontaniczne i reaktywne sześciolatka
1.3. Społeczna sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym
1.3.1. Autorytety
1.3.2. Przyjaciele
1.4. Sześciolatek nieakceptowany społecznie – przyczyny i przejawy nieakceptowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań i dobór próby

Rozdział III. Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków w świetle badań własnych
3.1. Wyniki badań
3.2. Przyczyny nieakceptowania sześciolatków w świetle własnych obserwacji
3.3. Sposoby eliminacji społecznego nieakceptowania dziecka sześcioletniego w grupie rówieśniczej
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

* Badania prowadzone w przedszkolu