Budżet Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział 1. Budżet Unii Europejskiej
1.1. Pojecie budżetu UE
1.2. Rys historii budżetu UE
1.3. Zasady tworzenia budżetu UE
1.4. Procedury uchwalania budżetu UE
1.5. Podstawowa klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu UE

Rozdział 2. Charakterystyka, wielkość i struktura wydatków budżetu Unii Europejskiej
2.1. Wspólna Polityka Rolna
2.2. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności
2.3. Pozostałe wydatki
2.4. Kontrola wydatków
2.5. Analiza statystyczna

Rozdział 3. Udział Polski w wydatkach budżetu Unii Europejskiej
3.1. Składka Polski do budżetu Unii Europejskiej
3.2. Rodzaje wydatków z partycypacja Polski
3.3. Polska – płatnik czy beneficjent netto?

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków