Charakterystyka warszawskiego rynku mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Ursynów

WPROWADZENIE 3

1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 5
1.1. Nieruchomość – pojęcie, funkcje, rodzaje 5
1.1.1. Definicja nieruchomości 6
1.1.2. Rodzaje nieruchomości 8
1.1.3. Funkcje nieruchomości 10
1.2. Rynek nieruchomości i jego charakterystyka 12
1.2.1. Definicja rynku nieruchomości 13
1.2.2. Cechy rynku nieruchomości 14
1.2.3. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości 18
1.3. Uwarunkowania i czynniki rozwoju rynku nieruchomości 19

2. SPECYFIKA WARSZAWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22
2.1. Uwarunkowania warszawskiego rynku nieruchomości 22
2.2. Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Warszawie 24
2.3. Struktura warszawskiego rynku mieszkaniowego 30
2.3.1. Rynek pierwotny 33
2.3.2. Rynek wtórny 34

3. RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W DZIELNICY URSYNÓW 36
3.1. Charakterystyka ursynowskiego rynku mieszkaniowego 36
3.1.1. Atrakcyjność inwestycyjna Ursynowa 37
3.1.2. Rynek mieszkań na Ursynowie 41
3.2. Czynniki kształtujące rynek mieszkaniowy na Ursynowie 50
3.3. Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego na Ursynowie 52

WNIOSKI KOŃCOWE 54
SPIS LITERATURY 56
SPIS FOTOGRAFII 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS SCHEMATÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63