Budowanie kapitału ludzkiego ZHP

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji 5
1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego 5
1.2. Strategiczna rola zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji 7
1.3. Cele zarządzania kapitałem ludzkim 13
1.4. Ludzie jako zasób strategiczny 14
1.5. Rola zarządzania kapitałem ludzkim w procesie komunikowania i wdrożenia strategii 18
Rozdział II Budowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa 25
2.1. Budowanie kapitału ludzkiego w firmie 25
2.2. Lojalność i zaangażowanie pracowników 27
2.3. Umiejętności i wiedza pracowników 32
2.4. Motywacja pracowników 37
2.5. Efektywność inwestycji w kapitał ludzki 40
Rozdział III. Charakterystyka organizacji w aspekcie budowania kapitału ludzkiego 48
3.1. Struktura organizacji pozarządowej ZHP 48
3.2. Charakterystyka zasobów ludzkich w organizacji ZHP 54
3.3. Strategia organizacji w dziedzinie budowania kapitału ludzkiego ZHP 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 70
Załącznik 71