Centralne Biuro Antykorupcyjne

Wstęp

Rozdział I. Korupcja – zagadnienia ogólne
1. Pojęcie korupcji
2. Rodzaje korupcji
3. Źródła korupcji

Rozdział II. Obszary szczególnie narażone na korupcję
1. Korupcja w administracji
2. Korupcja w sądownictwie
3. Korupcja w służbie zdrowia
4. Korupcja w zamówieniach publicznych
5. Korupcja polityczna

Rozdział III. Powołanie, organizacja i cele Centralnego Biura Antykorupcyjnego
1. Geneza Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2. Powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego
3. Organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego
4. Ustawowe zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego
5. Kodeks etyki funkcjonariusza CBA

Rozdział IV. Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego
1. CBA jako instytucja kontrolna
2. Rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw
2.1. Działania operacyjno-śledcze
2.2. Działania kontrolne
2.3. Przykłady prowadzonych działań kontrolnych
3. Dotychczasowa działalność CBA w opinii społecznej

Zakończenie
Bibliografia