Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARYS GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 5
1.1. Rys historyczny gospodarki nieruchomościami 5
1.2. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 9
1.3. Istota, cel o zakres gospodarki nieruchomościami 19
1.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 23

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 25
2.1. Pojęcie zasobu 25
2.2. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 34

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 52
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 54
3.4. Trwały zarząd 56

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 62
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 62
4.2. Pierwokup nieruchomości 69
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 73
4.4. Komunalizacja mienia 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS RYSUNKÓW 85