Branżowa analiza porównawcza – firmy budowlane na GPW

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota analizy otoczenia branżowego 5
1.1. Struktura branży 5
1.2. Atrakcyjność branży 11
1.3. Ewolucja branży 18
1.4. Podejście Portera 22
Rozdział 2. Charakterystyka branży budowlanej 31
2.1. Segmentacja 31
2.2. Trendy w branży 36
2.3. Reprezentacja branży na GPW 38
2.4. Budownictwo na tle innych branż 44
2.5. Kluczowe czynniki sukcesu 47
Rozdział 3. Analiza porównawcza wybranych spółek 52
3.1. Możliwości i zasoby firm 52
3.1.1. Prochem S.A. 52
3.1.2. Elektrobudowa S.A. 54
3.1.3. Budimex S.A. 56
3.2. Sytuacja finansowa 59
3.2.1. Prochem S.A. 59
3.2.2. Elektrobudowa S.A. 64
3.2.3. Budimex S.A. 68
3.3. Przyjęte strategie 73
3.3.1. Prochem S.A. 73
3.3.2. Elektrobudowa S.A. 74
3.3.3. Budimex S.A. 76
3.4. Silne i słabe strony 78
3.4.1. Prochem S.A. 78
3.4.2. Elektrobudowa S.A. 78
3.4.3. Budimex S.A. 85
3.5. Ocena spółek przez rynek kapitałowy 87
3.5.1. Prochem S.A. 88
3.5.2. Elektrobudowa S.A. 88
3.5.3. Budimex S.A. 89
Podsumowanie 91
Literatura 93
Spis tabel 95
Spis rysunków 96