Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) jako czynnik kształtujący nową strukturę podziału pracy w społeczeństwach gospodarek przechodzących transformację systemową na przykładzie Polski

wstęp i dwa pierwsze rozdziały pracy mgr

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich ewolucja do obecnej postaci 4
1.1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4
1.1.1. Definicja BIZ 4
1.1.2. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 10
1.2. Geneza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce 18
1.2.1. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie 18
1.2.2. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnich latach 20
1.3. Obecny stan BIZ w Polsce 24

Rozdział II. Zmiany społeczne w Polsce jako bezpośredni i pośredni skutek pojawienia się BIZ w Polsce w latach 1995 – 2006 27
2.1. Główne elementy zmian, tendencje i trendy 27
2.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
2.3. Motywy i utrudnienia inwestorów zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą w Polsce 41
2.4. Oczekiwania inwestorów zagranicznych w Polsce 43
2.4.1. Determinanty rozwoju spółek z udziałem kapitału zagranicznego 43
2.4.2. Czynniki ograniczające rozwój spółek z udziałem kapitału zagranicznego 46