Aktywne i pasywne metody zwalczania bezrobocia

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZJAWISKO BEZROBOCIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH KATEGORII RYNKU PRACY 5
1.2. PRZYCZYNY BEZROBOCIA 9
1.3. KLASYFIKACJA BEZROBOCIA 13
1.4. EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE SKUTKI BEZROBOCIA 18
1.5. SPOSOBY POMIARU BEZROBOCIA 20

ROZDZIAŁ II. AKTYWNE I PASYWNE METODY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 24
2.1. AKTYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 24
2.2. PASYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 41

ROZDZIAŁ III. ZWALCZANIE BEZROBOCIA PRZEZ INSTRUMENTY MAKROEKONOMICZNE PAŃSTWA 48
3.1. POLITYKA FISKALNA 48
3.2. POLITYKA MONETARNA 49
3.3. POLITYKA CENOWO – DOCHODOWA 50
3.4. POLITYKA GOSPODARCZEJ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 51
3.5. POLITYKA EDUKACYJNA 52
3.6. POLITYKA STRUKTURALNA 54

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60