Bankowość internetowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 4
1.1. Definicja bankowości elektronicznej 4
1.2. Bankowość elektroniczna jako element procesu wymiany danych 10
1.3. Rodzaje bankowości elektronicznej 16

Rozdział II. Bankowość internetowa 24
2 1. Pojęcie bankowości internetowej 24
2.2. Historia bankowości internetowej 25
2.2.1. Genealogia i rozwój internetowej bankowości na świecie 25
2.2.2. Historia internetowej bankowości w Polsce 29
2.3. Etapy rozwoju bankowości internetowej 30
2.4. Wdrażanie bankowości internetowej 32
2.5. Formy organizacyjne banków 33
2.5.1. Bank internetowy 34
2.5.2. Banku wirtualny 34
2.6. Technologia i bezpieczeństwo 35
2.7. Zagrożenia dla bezpieczeństwa transakcji 38
2.8. Mechanizmy bezpieczeństwa 40
2.9. Zabezpieczenia 43

Rozdział III. Stan i rozwój bankowości internetowej w Polsce 44
3.1. Bankowość internetowa w Polsce 44
3.2. Analiza instytucjonalnej bankowości internetowej 47
3.3. Analiza internetowej bankowości dla klientów indywidualnych 55

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis rysunków 67