Bezpieczeństwo polityczno-obronne Europy w koncepcji Unii Zachodnioeuropejskiej

Cel pracy dyplomowej: Czy Unia zachodnioeuropejska zapewnia bezpieczeństwo Europie Zachodniej?

Wstęp

Rozdział I Geneza i struktura Unii Zachodnioeuropejskiej
1.1 Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Historia powstania oraz utworzenie Unii Zachodnioeuropejskiej
1.4. Struktura zarządzania Unii Zachodnioeuropejskiej
1.5. Działalność Unii Zachodnioeuropejskiej

Rozdział II Bezpieczeństwo zbiorowe Europy zachodniej
2.1. System bezpieczeństwa europejskiego
2.1.1. Historia europejskiej polityki bezpieczeństwa
2.2. NATO – wyzwanie czy zagrożenie dla Unii Zachodnioeuropejskiej
2.3. W poszukiwaniu nowej formuły bezpieczeństwa europejskiego
2.3.1. Koncepcja rosyjska (opcja OBWE)
2.3.2. Koncepcja zachodnia

Rozdział III. Koncepcje sił zbrojnych Unii Zachodnioeuropejskiej
3.1. UZE wobec Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP) Unii Europejskiej
3.2. Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w planach utworzenia Euroarmii
3.3. Jaka przyszłość czeka Unie Zachodnioeuropejską?

Zakończenie
Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:
1. Bezpieczeństwo europejskie – wspólna koncepcja 27 państw UZE, Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996
2. L. Lewandowski, Przez korpus do armii? Europejski filar NATO, „Polska Zbrojna”, nr 245/1995
3. Strategiczne zjednoczenie kontynentu, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4/1998
4. J. Karczmarek, Pomysły na bezpieczną Europę, „Wiedza Obronna”, nr 3/2000
5. M. Prescott, Euroarmia inauguruje germański hymn, „The Sunday Times” z 29.05.2001

i inne…