Bankowość elektroniczna w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 3
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 3
1.2. System informatyczny. 6
1.3. Standaryzacja. 12
1.4. Bezpieczeństwo. 17
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 19
1.6. Systemy rozliczeń. 23
1.6.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa – systemy SYBIR, ELIKSIR, IMBIR 23
1.6.2. System SWIFT. 29
1.6.3. System SORBNET. 30
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna. 31
2.1. Karty bankowe. 31
2.2. Bankomaty (podział, funkcje, charakterystyka sieci w wybranych bankach). 46
2.3. Home Banking 55
2.4. Banki w Internecie. 61
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 65
2.6. Direct Debit. 68
2.7. Technologie perspektywiczne. 70
Rozdział 3. Analiza oferty wybranych banków internetowych. 72
3.1. mBank 72
3.2. Inteligo 78
3.3. Integrum BGŻ S.A. 84
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 88
Podsumowanie 99
Bibliografia 101