Bankowość elektroniczna w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Uwarunkowania upowszechniania się bankowości elektronicznej. 3
1.1. Sytuacja konkurencyjna w polskim sektorze bankowym. 3
1.2. System informatyczny. 6
1.3. Standaryzacja. 12
1.4. Bezpieczeństwo. 17
1.5. Sieć telekomunikacyjna. 19
1.6. Systemy rozliczeń. 23
1.6.1. Krajowa Izba Rozliczeniowa – systemy SYBIR, ELIKSIR, IMBIR 23
1.6.2. System SWIFT. 29
1.6.3. System SORBNET. 30
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna.  31
2.1. Karty bankowe. 31
2.2. Bankomaty (podział, funkcje, charakterystyka sieci w wybranych bankach). 46
2.3. Home Banking 55
2.4. Banki w Internecie. 61
2.5. Telefoniczne usługi bankowe. 65
2.6. Direct Debit. 68
2.7. Technologie perspektywiczne. 70
Rozdział 3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym. 72
Podsumowanie 83
Bibliografia 85