Umowa zlecenia

Wstęp 4
Rozdział 1. Zawarcie i charakter prawny umowy zlecenia 6
1.1. Sposoby i tryby zawarcia 6
1.2. Cechy charakterystyczne 10
1.3. Zalety i wady 14
Rozdział 2. Charakterystyka elementów stosunku prawnego zlecenia 16
2.1. Strony umowy zlecenia 16
2.2. Przedmiot umowy zlecenia 18
2.3. Treść i forma umowy zlecenia 21
2.4. Wykonanie zlecenia 44
2.4.1. Wykonanie osobiste i przez zastępcę 45
2.4.2. Sposób wykonania zlecenia 46
2.5. Odstąpienie od wykonywania zlecenia i zakończenie stosunku prawnego 47
Rozdział 3. Skutki prawne zawarcia umowy 30
3.1. Obowiązki zleceniodawcy 30
3.2. Obowiązki zleceniobiorcy 34
3.3. Odpowiedzialność stron umowy  zlecenia 35
Rozdział 4. Umowa zlecenia a niektóre umowy zbliżone -podobieństwa  i różnice 38
4.1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło 38
4.2. Umowa zlecenia a umowa o pracę 41
4.3. Umowa zlecenia a umowy z art. 750 KC 45
Rozdział 5. Zatrudnienie osób na rynku pracy na podstawie umowy zlecenia 48
5.1. Umowa zlecenia na runku pracy 48
5.2. Przykłady różnych prac zleconych na rynku z próbą oceny w świetle przepisów Kodeksu cywilnego 50
Zakończenie 53
Wykaz tabel 55
Wykaz załączników 55
Bibliografia 61