Bankowość detaliczna w Polsce

Wstęp 1

Rozdział 1. Kierunki zmian w polskim sektorze bankowym. 3

1.1. Ewolucja bankowości w Polsce i na świecie. 3
1.2. Przyczyny przeobrażeń rynków finansowych 10
1.3. Zmiany w zachowaniu klientów indywidualnych 14

Rozdział 2. Rynek detaliczny usług bankowych 16

2.1. Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce 16
2.2. Czynniki kształtujące rozwój bankowości detalicznej 21

Rozdział 3. Nowa jakość usług bankowych i polityka dystrybucji 30

3.1. Charakterystyka placówki detalicznej 30
3.2. Personel a automatyzacja pracy 34
3.3. Dystrybucja usług bankowych 36

3.3.1. Potrzeby klientów dotyczące dystrybucji 36
3.3.2. Lokalizacja i czas pracy 39
3.3.3. Kanały dystrybucji 42
3.3.4. Segmentacja klientów detalicznych 50

Rozdział 4. Nowoczesne produkty i usługi bankowe 56

4.1. Produkty i usługi bankowe a potrzeby klientów 56
4.2. Karty płatnicze 60
4.3. Home banking 64
4.4. Call Center 68
4.5. Private banking 70

Podsumowanie 71

Bibliografia 74

Spis tabel 76
Spis rysunków 77