Badanie struktury organizacyjnej na przykładzie firmy „X” Sp. z o.o.

praca licencjacka

WSTĘP 2

1. ISTOTA I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej 4
1.2. Elementy struktury organizacyjnej 10
1.3. Więzi organizacyjne 13
1.4. Budowa struktury organizacyjnej 21

2. TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 26
2.1. Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania i zdolność do samoorganizacji 26
2.2. Klasyczne struktury organizacyjne 31
2.3. Elastyczne i nowoczesne struktury organizacyjne 39

3. ANALIZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY „X” Sp. z o.o. 52
1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 52
2. Zmiany w strukturze organizacyjnej badanej firmy 62
3. Ocena aktualnej struktury organizacyjnej firmy 72

PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Dostępna jest również wersja magisterska tej pracy o objętości 101 stron