Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 3
1. Pojęcia związane z małą i średnią przedsiębiorczością 3
2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 8
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości 10
4. Struktura sektora małej i średniej przedsiębiorczości 14

ROZDZIAŁ II. Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 23
1. Bariery prawne 23
2. Bariery zarządzania 27
3. Bariery edukacyjne 31
4. Bariery społeczne 33
5. Bariery ekonomiczne 34

ROZDZIAŁ III. Problemy związane z finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw 42
1. Kapitały własne małych i średnich przedsiębiorstw 43
1.1. Kapitały własne o charakterze wewnętrznym 43
1.2. Kapitały własne o charakterze zewnętrznym 49
2. Kapitały obce małych i średnich przedsiębiorstw 53
2.1 .Kapitały obce długoterminowe 54
2.2. Kapitały obce krótkoterminowe 60

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74