Badania marketingowe i ich funkcje w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy strategii marketingowej. 4
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu. 4
1.2. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje. 7
1.3. Strategie marketingowe w procesie planowania marketingowego. 12
1.3.1. Produkt w strategii marketingowej. 15
1.3.2. Cena. 21
1.3.3. Dystrybucja. 23
1.3.4. Promocja. 26
Rozdział 2. Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych. 34
2.1. Dane i informacje marketingowe. 34
2.2. Pojęcie i funkcje badań marketingowych. 36
2.3. Proces badawczy. 38
2.4. Menadżerowie i „badania”. 40
2.5. Badania wtórne. 40
2.6. Badania pierwotne. 41
2.7. Jakie powinno być badanie marketingowe? 43
Rozdział 3. Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej. 44
3.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego jednostek strategicznych. 44
3.2. Badania dotyczące segmentacji rynku. 45
3.3. Badania dotyczące wybranych działów marketingowych (na przykładzie kształtowania nowego produktu i działań reklamowych). 49
3.3.1. Badania związane z kształtowaniem nowych produktów. 49
3.3.2. Badania zakresu reklamy. 53
Rozdział 4. System informacji marketingowych (SIM). 57
4.1. Co to jest system informacji marketingowych. 57
4.2. SIM, a badania marketingowe. 57
4.3. Funkcje i struktura SIM. 58
4.4. Tworzenie systemu informacji marketingowych. 62
4.5. Korzyści z systemu informacji marketingowych. 63
Podsumowanie 67
Bibliografia 68