Analiza systemu dystrybucji na rynku farb i lakierów w Polsce

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I. SYSTEM DYSTRYBUCJI W UJĘCIU TEORETYCZNYM 8
1.1. Istota i funkcje systemu dystrybucji 8
1.2. Pojęcie i składowe systemu dystrybucji 11
1.3. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 15
1.4. Podstawowe decyzje związane z systemem dystrybucji 21
1.5. Dystrybucja jako element marketingu– mix 27

ROZDZIAŁ II. FARBY I LAKIERY JAKO PRODUKTY RYNKOWE 32
2.1. Marketingowa specyfika produktów 32
2.2. Klasyfikacja produktów 37
2.3. Rynek farb i lakierów- charakterystyka 43
2.4. Podział rynku farb i lakierów 44

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI W FABRYCE FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 48
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Śnieżka na tle branży 48
3.2. Firma Śnieżka na polskim rynku farb i lakierów 51
3.3. Dystrybucja na rynku farb i lakierów 56
3.4. Kanały dystrybucyjne wykorzystywane w firmie Śnieżka 58
3.5. Ocena dystrybucji przedsiębiorstwa Śnieżka 59
3.6. Własna koncepcja rozwoju systemu dystrybucji prezentowanego przedsiębiorstwa 61

PODSUMOWANIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS RYSUNKÓW 67
SPIS ZDJĘĆ 68
SPIS TABEL 69