Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 3
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 3
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 8
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 21

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 24
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 24
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 24
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 26
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 30
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 34
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 34
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 37
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 39
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 45
3.1. Rynek ubezpieczeń w Polsce 45
3.2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe 53
3.3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70