Analiza szkolenia i rozwoju pracowników na przykładzie X

Wstęp 4

Rozdział I. TEORETYCZNE ASPEKTY FUNKCJI PERSONALNEJ 6
1.1. Zasoby ludzkie w organizacji 6
1.2. Czynnik ludzki jako zasób strategiczny 10
1.3. Istota i pojęcie szkoleń 13
1.4. Określenie potrzeb szkolenia 14
1.5. Proces szkolenia 19
1.6. Rodzaje i znaczenie szkoleń 23
1.7. Rozwój pracowników 28

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „X” 32
2.1. Historia przedsiębiorstwa 32
2.2. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie 35
2.3. Przedmiot działalności 38
2.4. Forma organizacyjno – prawna i schemat organizacyjny Firmy 40

Rozdział III. ANALIZA SZKOLENIA I ROZWOJU W FIRMIE „X” 43
3.1. Determinanty szczegółowe strategii szkolenia i rozwoju pracowników 43
3.2. Procesy szkolenia i rozwoju ludzi 52
3.3. Analiza procesu szkolenia i rozwoju w firmie „X” 55
3.4. Ocena efektywności szkolenia i rozwoju oraz zasady oceny programów szkoleniowo – rozwojowych 59

Zakończenie 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS WYKRESÓW 75
SPIS ZDJĘĆ 76