Analiza działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze

Wstęp 3
Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce 5
1.1. Bank i system bankowy 5
1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność 9
1.3. Samopomoc finansowa 12
1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej 14
1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku 16
1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny 23
Rozdział II. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce 25
2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001 – 2005 roku 25
2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 29
2.3. Aktualna oferta i klienci banku 34
2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów indywidualnych 34
2.3.2. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla rolników 37
2.3.3. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych 38
2.3.4. Oferta Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim dla jednostek samorządowych 40
2.4. Założenia ekonomiczno – finansowe Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 40
Rozdział III. Zakres i rozwój działalności bankowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz stopień jego bezpieczeństwa 47
3.1. Analiza działalności depozytowej 47
3.2. Działalność kredytowa 58
3.3 Wynik finansowy 61
3.2.1. Przychody 61
3.2.2. Koszty 64
3.3. Wynik finansowy 67
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis wykresów 76
Spis rysunków 78