Zarządzanie personelem w organizacji

Wstęp 1
Rozdział I Proces kadrowy w organizacji 3
1. Istota procesu kadrowego 3
2. Etapy procesu kadrowego. 10
Rozdział II Dobór pracowników. 20
1. Istota doboru. 20
2. Zasady i narzędzia rekrutacji. 22
2.1. Ogłoszenia prasowe. 26
2.2. Internet. 30
2.3. Bazy danych o kandydatach. 32
2.4. Szkoły i uczelnie. 33
2.5. Osoby polecane przez pracowników i współpracowników przedsiębiorstwa. 34
2.6. Agencje doradztwa personalnego. 35
2.7. Targi pracy 36
3. Zasady selekcji. 37
3.1. Wstępna selekcja ofert. 38
3.2. Rozmowa wstępna. 39
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie. 45
3.4. Testy i inne badania. 46
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna. 48
3.6. Ostateczny wybór kandydata. 48
Rozdział III Ocena pracowników 50
1. Zasady oceniania pracowników 50
2. Techniki oceniania pracowników 55
Zakończenie 65
Bibliografia 66