Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej

Wprowadzenie 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.1. Pojęcie zasobów ludzkich 4
1.2. Pojęcie zarządzania 9
1.3. Sieć organizacji opieki zdrowotnej 16
1.4. Klasyfikacja organizacji opieki zdrowotnej 20

Rozdział II. Mechanizm zarządzania zasobami ludzkimi 26
2.1. Planowanie 30
2.2. Wykonywanie 35
2.3. Kontrola 39

Rozdział III. Badanie zarządzania zasobami ludzkimi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach 44
3.1. Charakterystyka Zakładu 44
3.2. Badanie planowania 48
3.3. Badanie wykonywania 51
3.4. Badanie kontrolowania 59

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis tabel 71