Znaczenie małych i średnich firm i efektywność ich działania

Wstęp 2

Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie przedsiębiorstw i kryteria ich klasyfikacji 4
1.2. Definicja i istota małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.3. Rozwój sektora MSP po 1989r. 16
1.4. Formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gosp. w Polsce 19

Rozdział II. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i ich wpływ na sektor MSP w Polsce 26
2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 26
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce i ich nadzieje związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej 31
2.3. Wpływ integracji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 35
2.4. Program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowany ze środków unijnych 38

Rozdział III. Analiza efektywności działania MSP na przykładzie SUPOL – ART drewno świata 50
3.1. Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim 50
3.2. Początek działalności firmy i jej formy prawne 56
3.3. Rozwój działalności firmy i możliwości rozwoju i rozszerzenia zakresu świadczonych usług 58
3.4. Wynik finansowy przedsiębiorstwa 64

Załączniki 78
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków i tabel 91