Zarządzanie recepcją w hotelu

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo – istota i rys historyczny    4
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie    4
2. Istota hotelarstwa    14
3. Regulacje prawne w hotelarstwie i dostosowanie ich do potrzeb UE    17
Rozdział II Hotel i jego struktura    24
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    24
2.2. Struktura zarządzania    29
2.3. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    35
2.3.1. Nowe technologie na potrzeby recepcji    43
Rozdział III Zarządzanie recepcją – studium przypadków na przykładzie wybranych hoteli    45
3.1. Recepcja hotelu Holiday Inn we Wrocławiu.    45
3.2. Wirtualna recepcja Hotelu VHM    49
3.3. Recepcja w Hotelu uzdrowiskowym 'HVIEZDA’ – w Dudincach.    53
Zakończenie    58
Bibliografia    60
Spis tabel, rysunków i fotografii    62