Procedury kredytowe stosowane przez banki

Wstęp    3

Rozdział I. Wniosek kredytowy i jego analiza    5
1.1. Elementy wniosku kredytowego.    5
1.2. Wstępna ocena wniosku kredytowego    11
1.3. Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy.    15

Rozdział II. Prawne formy zabezpieczenia kredytu    25
2.1 Zabezpieczenia osobiste    25
2.2 Zabezpieczenia rzeczowe    39

Rozdział III. Zasady podejmowania decyzji kredytowej przez banki.    47

Rozdział IV. Monitoring kredytowy.    53
4.1 Organizacja działalności kredytowej w banku.    53
4.2 Zasady monitoringu kredytowego    55
4.3 Windykacja należności kredytowej    60

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis tabel    72
Spis rysunków    72