Zarządzanie przez podatki a aspekt minimalizacji podatkowej w małych firmach

dwudziestostronnicowy rozdział pracy magisterskiej

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE PODATKAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1
1.1. POJĘCIE I ISTOTA ZARZĄDZANIA 1
1.2. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ PODATKI 4
1.3. METODY PLANOWANIA I KONTROLOWANIA PRZEZ PODATKI 11