Zarządzanie personelem na recepcji w hotelu Sheraton Warsaw Hotel and Towers

Wstęp 4
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania personelem 6
1.1. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.2. Istota zarządzania personelem 12
1.1.1. Ustalanie zapotrzebowania na personel 16
1.1.2. Rekrutacja, selekcja i wdrażanie pracowników do pracy 18
1.1.3. Ocenianie pracowników 22
1.1.4. Doskonalenie personelu 24
1.1.5. Przemieszczanie pracowników 27
1.3. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 29
Rozdział 2. Specyfika zarządzania personelem w obiekcie hotelarskim 33
2.1. Klasyfikacja i cechy usług hotelarskich 33
2.2. Rola personelu hotelowego we współczesnym hotelu 42
2.3. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim 49
Rozdział 3. Prezentacja hotelu Sheraton 56
3.1. Historia sieci hoteli Starwood 56
3.2. Działalności i funkcjonowanie hotelu Sheraton 62
3.3. Struktura organizacyjna i działalność hotelu Sheraton 67
Rozdział 4. Zarządzanie personelem recepcji w hotelu Sheraton 71
4.1. Przedmiot i cel badań 71
4.2. Charakterystyka badanej populacji 72
4.2. Analiza wyników badań 77
4.3. Wnioski z badań 91
Podsumowanie 93
Bibliografia 95
Spis tabel, rysunków i schematów 98
Załącznik 100