Zarządzanie nieruchomością mieszkaniową

1. Wstęp
2. Zarządzanie nieruchomościami
2.1.Zarządzanie nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
2.2. Pojęcie i klasyfikacja nieruchomości.
3. Charakterystyka nieruchomości mieszkaniowej przy ul. … 10 w Warszawie
3.1.Stan prawny nieruchomości i status właścicieli
3.2.Charakterystyka nieruchomości
3.2.1.Lokalizacja ogólna i otoczenie
3.2.2.Lokalizacja szczegółowa
3.2.3.Opis i stan techniczny
3.2.4. Dokumentacja techniczna budynku
3.2.5. Zużycie techniczne budynku i ocena techniczna
3.2.6 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
3.2.7.Ocena stanu estetyczno-porządkowego
4. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
5. Bieżąca analiza finansowa
5.1. Analiza wpływów i wydatków.
5.2. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości
6. Analiza strategiczna nieruchomości.
6.1.Określenie wariantów postępowania
7. Podsumowanie planu i wnioski końcowe.