Zarządzanie nieruchomościami

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT ANALIZY RYNKOWEJ 5
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości 5
1.2. Cechy nieruchomości 13
1.3. Funkcje nieruchomości 15
ROZDZIAŁ II
TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 19
2.1  Definicja i istota zarządzania 19
2.2  Definicja zarządzania nieruchomością 22
3.1  Strategie zarządzania nieruchomością 26
4.1  Formy prawne zarządzania nieruchomościami 28
ROZDZIAŁ III
PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZARZĄDZANIA 33
3.1. Cele opracowania planu zarządzania i oczekiwania właściciela 33
3.2. Stan prawny nieruchomości 35
3.3. Lokalizacja 36
3.4. Opis stanu technicznego 37
3.5. Stan zagospodarowania 43
3.6. Sposób wykorzystania nieruchomości 44
ROZDZIAŁ IV
PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 46
4.1. Analiza rynku nieruchomości 46
4.2. Analiza finansowa 51
4.3. Analiza strategiczna 56
4.4. Analiza wariantowa zarządzania nieruchomością 63
4.5. Ocena wybranego wariantu i analiza wrażliwości 64
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 72
SPIS RYSUNKÓW 73