Zasady funkcjonowania województwa jako jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I.
Pozycja prawna samorządu terytorialnego 3
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 3
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 8
3. Istota i pojęcie województwa 12

ROZDZIAŁ II.
Organy samorządu województwa 18
1. Sejmik województwa 18
2. Zarząd województwa 20

ROZDZIAŁ III.
Zarządzanie strategiczne i strategia rozwoju jako zadanie samorządu terytorialnego 23
1. Zmiany w podejściu do badań procesów rozwojowych i koncepcja zrównoważonego rozwoju 23
2. Istota rozwoju lokalnego i regionalnego 29
3. Strategia rozwoju województwa 41
4. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju i wzrostu konkurencyjności 43

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 57
Spis rysunków 57