Wynagrodzenia – obligatoryjne, dowolne i egzekucyjne potrącenia od wynagrodzeń

Wstęp 3
Rozdział I. Składniki wynagrodzenia o pracę 5
1. Płaca zasadnicza 5
2. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 7
3. Dodatki i potrącenia dowolne 9
4. Dodatki i potrącenia egzekucyjne 12
5. Świadczenia pozapłacowe 16
Rozdział II. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 18
1. Ewidencja wynagrodzenia za pracę 18
2. Ewidencja dodatków i potrąceń z wynagrodzenia 20
2.1. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 20
2.2. Dodatki i potrącenia dowolne i egzekucyjne 21
2.3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 22
Zakończenie 24
Bibliografia 25
Spis rysunków 26