Wykorzystanie systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym

Wstęp    3
Rozdział 1.Rola transportu drogowego    5
1.1. Istota procesu transportowego    5
1.2. Przebieg procesu transportowego i analiza jego kosztów    8
1.3. Polityka transportowa a polityka państwa.    11
1.4. Wpływ państwa na politykę handlową i transportową    15
1.5.Polityka technologii przewozów w transporcie kombinowanym i  intermodalnym    18
1.5.1.Kryteria ekologiczne i energetyczne    20
1.5.2.Kształtowanie struktury gałęziowej systemu transportowego    23
1.5.3.Rozwój technologiczny gałęzi transportu  kombinowanego i intermodalnego    27
Rozdział 2. Pojecie i istota logistyki oraz  informatyki    29
2.1. Podstawowe sfery działań i rozwiązań  logistycznych oraz  informatycznych    29
Funkcje planowania    33
Obsługa klienta    33
Baza danych    33
Funkcja koordynacji    33
Funkcja sterowania    33
2.2. Koncepcja zintegrowanego zarządzania logistycznego    35
2.2.1. Przesłanki integracji logistyki i informatyki    35
2.3.  Cele i efekty logistyczne oraz podstawy ich realizacji w aspekcie strategicznym    39
2.4. Logistyka procesów zaopatrzenia i rozwiązania informatyczne    42
Analiza zamówień    45
Rozdział 3. Praktyczne rozwiązania systemów logistyki i informatyki w transporcie drogowym    52
3.1.Internetowe zamawianie produktów i kontakty z dostawcami    52
3.2.Kaban i odniesienie do stanu zapasów.    54
3.3.Just in time i odniesienie do stanu zapasów (optymalna partia zamówienia).    58
3.4.Ulepszone rozwiązania w transporcie.    63
Zakończenie    69
Bibliografia    71