Wpływ uwarunkowań rodzinnych na życie szkolne jedynaków

Wstęp

Rozdział I. Jedynactwo – istota i zakres znaczeniowy pojęcia
1.1. Jedynak – charakterystyka jedynactwa
1.2. Rodzice i rodzina jedynaka
1.3. Jedynak w klasie
1.4. Nauczyciel – jedynak
1.5. Pomoc niezbędna jedynakowi

Rozdział II. Rodzina, jako środowisko wychowawcze
2.1. Funkcje rodziny, postawy rodzicielskie,
2.2. Struktura rodziny jako czynnik wpływający na wychowanie
2.3. Rodziny jedynaków
2.3.1. Dane statystyczne
2.3.2. Problemy z jedynakami
2.3.3. Obraz jedynaka w szkole i w domu
2.4. Badania nad rodzinami jedynaków

Rozdział III. Jedynacy w szkole
3.1. Problemy zdrowotne
3.2. Problemy psychologiczno – wychowawcze
3.3. Zaburzenia zachowania
3.4. Aktywność psychoruchowa jedynaków

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział V. Wpływ uwarunkowań rodzinnych na życie szkolne jedynaków
5.1. Wyniki badań
5.2. Specyfika zachowań jedynaków
5.3. Trudności z życiu szkolnym jedynaków
5.4. Jedynacy jako indywidualności
5.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków