Wpływ gier komputerowych na dzieci

praca dyplomowa z roku 2016

Wstęp 3
Rozdział I. Gry komputerowe w życiu dzieci 6
1. Historia gier komputerowych 6
2. Uwarunkowania technologiczne 13
3. Rodzaje gier 15
4. Atrakcyjność gier dla dzieci 19
Rozdział II. Charakterystyka dziecka w wieku gimnazjalnym 21
1. Rozwój dziecka w wieku gimnazjalnym 21
2. Formy działalności dziecka w wieku gimnazjalnym 26
3. Model dziecka dojrzałego do podjęcia nauki w gimnazjum 30
4. Rodzaje zabaw dziecka w wieku gimnazjalnym 32
5. Rola programów komputerowych w życiu dziecka 34
Rozdział III. Metodologia badań własnych 41
1. Przedmiot i cel badań 41
2. Problemy i hipotezy badawcze 42
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 44
4. Charakterystyka badanej grupy i terenu badań 46
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych 48
1. Charakterystyka gier komputerowych używanych przez dzieci 48
2. Rola rodziców w organizowaniu spędzaniu wolnego czasu przez dziecko 50
3. Wpływ gier komputerowych na rodzaj zabaw podejmowanych przez dziecko 53
Podsumowanie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63