Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju MSP 2
1. MSP wobec procesów integracyjnych 2
2. Możliwości, zagrożenia i problemy MSP po wstąpieniu do UE 9
3. Interpretacja ocena systemu pomocy dla MSP w ramach wykorzystania środków unijnych 17
4. Funkcje MSP w UE 22
Rozdział III. Perspektywy rozwoju MSP w UE i Polsce 28
1. Zasady funkcjonowania MSP w UE 28
2. Istotne czynniki wzrostu rozwoju MSP na podstawie wybranych krajów 34
3. Uwarunkowania prawne działania MSP w ramach UE 38
4. Stan i kierunki rozwoju MSP w Polsce 45