Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I. Geneza i powstanie systemu ubezpieczeń społecznych    4
1. Świadczenia dla rolników przed rokiem 1978    4
1.2. System ubezpieczeń społecznych w latach 1979 – 1990    9
1.3. Ubezpieczenia społeczne w okresie transformacji    14
Rozdział II. Funkcjonowanie KRUS w Polsce    20
2.1 Informacje ogólne    20
2.2. Regulacje prawne działalności KRUS    26
2.3 Struktura organizacyjna i przedmiot działalności KRUS    34
Rozdział III. Ubezpieczenie społeczne rolników w krajach Unii Europejskiej    40
3.1 Europejski model ubezpieczeń społecznych rolników    43
3.2. Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych rolników w krajach unijnych    47
3.3. Ubezpieczenia społeczne rolników na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    50
Rozdział IV. Analiza obecnego systemu ubezpieczeń – próby reform    56
4.1 Wady i zalety systemu ubezpieczeń    56
4.2. Potrzeby i próby reformowania KRUS    56
Zakończenie    61
Bibliografia    63