Tworzenie nowej Spółki z o.o. zajmującej się importem tarcz diamentowych

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka spółek i kanałów dystrybucji 3
1.1. Ogólna charakterystyka spółek 3
1.2. Rodzaje kanałów dystrybucji 16

Rozdział II. Etapy tworzenia spółki 23
2.1. Formalności prawne związane z tworzeniem spółki 23
2.2. Najważniejsze postanowienia umowy spółki 25
2.3. Odpowiedzialność prawna w spółce 32
2.4. Dlaczego spółka? 33

Rozdział III. Procedury i problemy związane z tworzeniem spółki 42
3.1. Wstępne założenia spółki 42
3.2. Biznes plan spółki 46
3.3. Analiza otoczenia i porównanie z konkurencją 48

Rozdział IV. Tworzenie sieci dystrybucji tarcz diamentowych 56
4.1. Wybór kanału dystrybucji 56
4.2. Organizacja dystrybucji w nowo powstałej spółce 64

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 76

Spis wykresów 77

Spis fotografii 78