Archiwa tagu: Zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

Duże zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

praca z architektury krajobrazu

2. Wstęp 2
3. Cel pracy .2
4. Metodyka 2
5. Przegląd literatury 2
5.1. Estetyczna funkcja zwierząt 2
5.2 Architektura krajobrazu 3
5.3 Zwierzęta w krajobrazie 6
5.4 Krajobraz rolniczy 7
5.5 Krajobraz kulturowy 8
5.6 Zwierzyńce 8
5.6.1 Rozwój i przemiany 9
5.7 Symboliczne znacznie zwierząt 11
5.8 Znaczenie udomowienia zwierząt 21
5.8.1 Czas miejsce udomowienia .28
5.8.2 Bydło 28
5.8.2.1.Cechy udomowieniowe bydła 30
5.8.2.2.Podstawowe typy morfologiczne bydła 35
5.8.2.3 Chów i hodowla bydła. Środowisko życia 36
5.8.2.4 Wykorzystanie bydła 40
5.8.2.5 Pozycja bydła w życiu społecznym 46
5.8.3 Owca .48
5.8.3.1 Udomowienie owcy 51
5. 8.3.2 Wykorzystanie owcy 53
5.8.4 Koza 56
5.8.4.1 Koza dzika 56
5.8.4.2 Udomowienie kozy 59
5.8.4.3 Wykorzystanie kozy 59
5.8.4.4 Rola kozy i innych przeżuwaczy w degradacji środowiska 60
5.8.5 Świnia 62
5.8.5.1 Udomowienie świni 66
5.8.5.2 Dzieje świni w pradziejach i czasach historycznych 67
5.8.5.3 Wykorzystanie świni 70
5.8.6.Konie 72
5.8.6.1Udomowienie koni 73
5.8.6.2 Dzieje użytkowania konia 74
5.8.7 Zrównoważony wypas 85
6 Wnioski z pracy 87
7. Zakończenie 89
8. Bibliografia 90